Välkommen till Mörker över Närke

Mörker över Närke är föreningen som står bakom vårat lajv.

Mörker över Närke är en ideell förening vars syfte främst är att främja lajv verksamhet inom Lindesbergs kommun med omnejd. Föreningen vill värna om en trygg miljö där spelarna välkomnas som de är. Föreningen är religiöst, partipolitiskt och filosofiskt obunden och arbetar ständigt mot mobbning, förtryck och andra otrygga faktorer för våra medlemmar.


Mörker över Närke är en Sverok-förening och har även ett samarbete med ett av Sveriges största studieförbund, Studiefrämjandet.

Kunskap är makt – och demokrati
Allt vi gör bygger på folkbildningens grundidé. Den innebär att lära och utvecklas tillsammans med andra – av och med varandra.


För mer information kring föreningen kontakta någon ur styrelsen:
Anton – Ordförande | Tim – Kassör | Disa – Ledamot

Här kan du läsa föreningens Stadgar | mail: morkerovernarke@hotmail.com