Spelvärlden

Här nedan finner du  nödvändig information om vår kampanj och vår värld.

Informationen som finns här uppdateras ständigt så se till att du också är uppdaterad!

Sveriges Domäner:

Sverige består utav 9 domäner varav 7 tillhör Camarillan, 1 Sabbath och 1 Anarkerna.
Här nedan följer dessa och alldaglig information kring dem. Informationen om Lindesbergs domän står separat i längre utformning längre ned.

Camarilla domäner:

Ålands Domän: har under de senaste decennierna fungerat som en fri handelsstat mellan Finland och Sverige. Här sker fri handel mellan besläktade. Här finns ett garde som används för att hålla Sabbathen borta från Östersjön.
Visby Domän:
håller tillsammans med Göteborgs domän undan Sabbathen ur Sveriges sydliga delar.
Stockholms Domän: 
har goda handelsleder till alla domäner i Sverige. Sveriges största Chantry ligger här. Stockholms hov uppehåller kontakten med resterande av Europas hov.
Karlstads Domän: 
är yttersta fronten mot Norges Sabbath och håller ständiga patruller längs gränserna för att avhålla eventuell smuggling och mindre attacker. De har även att större garde för storskaliga krig.
Göteborgs Domän: 
håller tillsammans med Visbys domän undan Sabbathen ur de sydliga delarna av Sverige.
Gävle Domän: 
håller en front mot “Fria staden Falun” samt hoten som finns i de norra skogarna. De har handelsleder till Ålands Domän och förser även de norra domänerna med vidare handelsleder.

Sabbath domäner:

Malmö Domän: är den enda (officiella) Sabbath domänen i Sverige.

Anarkstater:

Den fria staden Falun: är härjad av Anarker och har varit det i många års tid. Anarkerna har hotat om att de skall attackera och inta Lindesbergs domän, ett hot som skickats ut till alla svenska domäner, för 20 år sedan..

Lindesbergs domän; Harpyans Dekret:

Lindesbergs domäns skapande:
Lindesbergs domän introducerades till Camarillan år 1873, straxt efter den stora branden. Helena var drivande i aktionen att fördriva den fientliga närvaron, således valdes Helena enhälligt till domänens Prince. Hon införde omedelbart flera bud för att förhindra att domänen skulle falla i fördärvet igen.

Domänen Idag:
Lindesbergs domän är en blomstrande domän som fungerar som ett nav mellan Stockholms, Karlstads, Göteborgs och Gävles domäner. Domänen ingår även i fronten mot norr och är den enda kopplingen mellan Karlstads domän och resten av Camarillan i Sverige.

 

Lindesbergs Hov och Primogener:
Prince Leonard Garp Brujah
Senechal August von Anders Tremere
Sheriff Jack Nossferatu
Scourge Vakant
Keeper Johannes Gyllenborg Ventrue
Harpya Aileen Mac Éain Toreador
Primogen
T.C. Wagner Brujah
Casper Wrede Nossferatu
Jessica Lind Toreador
David Älvenstjärna Ventrue
Fabian Wrede Gangrel

Lindesbergs Jaktmarker:
Karta över jaktmarkerna finns under fliken kartor.

Lindesbergsbladet:
Lindesbergsbladet är den tidning som ges ut i Lindesberg, i denna finns massor med trevlig information om vad som händer i och runt om Lindesberg. Den ges ut med jämna mellanrum och de laddas även upp här.

Gamla tidningar:
28:e April 2018 – tidning
7:e April 2018 – tidning
3:e Mars 2018 – tidning
10:e Februari 2018 – tidning
20:e Januari 2018 – tidning
16:e December 2017 – tidning
24:e November 2017 – tidning
4:e November 2017 – tidning
20:e Maj 2017 – tidning
18:e Mars 2017 – tidning
18:e Februari 2017 – tidning
10 December 2016 – tidning 
26 November 2016 – tidning
12 November 2016 – tidning
22 Oktober 2016 – tidning
1 Oktober 2016 – tidning
17 September 2016 – tidning